абдырау


абдырау
şaşırmak

Қазақша-түрікше сөздік. 2009.

Look at other dictionaries:

  • абалақтау — (Сем., Ақс.) абдырау, сасқалақтау. Көңілін қатер жайлағанымен, түршігіп қорыққан да жоқ, абдырап, а б а л а қ т ағ а н да жоқ (М. Мағ., Алас., 642) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • дебдіреу — (Орал, Жән.) абдырау, абыржу, сасқалақтау. Неге д е б д і р е п отырсың (Орал, Жән.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • әлім-сәлім болу — (Орал, Казт.) абдырау, есі шығу. Айша ә л і м с ә л і м б о л ы п неғып тұр (Орал, Казт.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • қыпық болу — (Орал: Казт., Орда) абдырау, сасу, қысылу. Кемшілігін айтқан соң, ол қ ы п ы қ б о л ы п қалды (Орал, Казт.). Айтарын айтса да, артынан өзі қ ы п ы қ б о л д ы (Орал, Орда) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • мадырау — (Шығ.Қаз., Күрш.) жаңылу, абдырау. Ақан сөзінен м а д ы р а п қалды (Шығ.Қаз., Күрш.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі